flag IT | EN | DE | SL

Zgodovina

Statutarni cilji fundacije Fondazione Abbazia di Rosazzo/Fundacija Rožaške opatije, ustanove, ki ji je v skladu z zakonom priznana pravna osebnost, so spodbujanje in vodenje kulturnih dogodkov, organizacija srečanj, seminarjev, tečajev in podobno, tako rezidenčnih kot drugih, pod neposrednim nadzorom videmskega nadškofa.

Ustanovljena je bila na podlagi soglasja med različnimi usmeritvami ob podpori Videmske dieceze, javnih in zasebnih institucij ter tudi posameznikov, na svojem ozemlju pa je dejavna že več kot deset let.

Fundacija prek svoje dejavnosti, ki se kaže v organizaciji srečanj, simpozijev in umetniških prireditev, prispeva k ovrednotenju prostora, v katerega je umeščena, in k novim pobudam, pomembnim tudi za širšo okolico, saj je vzpostavila plodne procese povezovanja, ki so privedli do bogate izmenjave znanj in izkušenj ter inovativnih rešitev za skupne problematike. Vse te dejavnosti se uresničujejo prek tisočletne opatije, ki je od nekdaj vplivno žarišče Furlanije Julijske krajine, in sicer z dvojnim namenom: dati opatiji vlogo gonilnega dejavnika, središča znanj in pobud, obenem pa jo ovrednotiti z neposrednim seznanjanjem udeležencev o njenih posebnih lastnosti na kraju samem.