flag IT | EN | DE | SL

Zgodovinski podatki

Opatijska cerkev, ki je bila zgrajena okoli leta tisoč, je zasnovana v romanskem slogu in posvečena apostolu Svetemu Petru. Dobro so vidni tudi znaki številnih obnov, ki so se zvrstile v dolgem obdobju od leta njene izgradnje, tako da je mogoče zaslediti arhitekturne elemente iz različnih obdobij (iz visokega srednjega veka, šestega in devetega stoletja).

Po svoji strukturi je preprosta (pravokotni tloris s tremi ladjami), na pročelju je bifora - dvodelno okno -, ki je najverjetneje benediktinskega izvora, tako kot tudi drugi dve bifori, vidni iz samostana.

V pred kratkim obnovljeni notranjosti so freske umetnika Francesca Indie, imenovanega »Moro« (Temni) ali »Torbido« (Mrki), ki segajo v leto 1535. Novejši so oltarji, in sicer iz druge polovice osmega stoletja (dela videmskih kiparjev Giovannija in Giuseppeja Mattiussi), ter kipi, ki krasijo cerkev.